Chính sách dịch vụ và yêu cầu dịch vụ

Chính sách dịch vụ

Phục vụ yêu cầu

EU: hách hàng phải xuất trình bằng chứng mua hàng để bảo hành sản phẩm. Nếu khách hàng không có bằng chứng mua hàng, thời hạn bảo hành có hiệu lực trong vòng 27 tháng sau ngày giao hàng.
Nga: Khách hàng phải xuất trình bằng chứng mua hàng để bảo hành sản phẩm. Nếu khách hàng không có bằng chứng mua hàng, thời hạn bảo hành có hiệu lực trong vòng 15 tháng sau ngày giao hàng. Để được bảo hành đúng cách, khách hàng cũng phải kích hoạt sản phẩm của họ trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ. Nếu không đăng kí, sản phẩm sẽ được coi là sản phẩm "hết bảo hành" và sẽ phải trả phí sửa chữa.

Quá trình kinh doanh đồ

Các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền ở nước ngoài