Your location: Home > News > Sự kiện > Buổi giới thiệu sản phẩm của LEAGOO tại CeBIT vào 16/3

LEAGOO

Buổi giới thiệu sản phẩm của LEAGOO tại CeBIT vào 16/3

LEAGOO 2016-03-19

CeBIT sẽ được tổ chức theo đúng lịch tại trung tâm triển lãm Hannover (Đức) vào ngày 16 đến 20 tháng 3 năm 2015, cùng
với hàng nghìn thương hiệu và ông trùm nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, LEAGOO được trân trọng mời
tham gia như một biểu tượng của một thương hiệu có ảnh hưởng ở trong và ngoài nước.

 
 
CeBIT, do Deutsche Messe AG tài trợ, là triển lãm quốc tế công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin với quy mô lớn
nhất thế giới và tầm ảnh hưởng mạnh nhất. Nó duy trì xu hướng phát triển bền vững và vị trí hàng đầu trong triển lãm công
nghiệp trong suốt hơn 20 năm. Hiện nay, triển lãm cũng hấp dẫn nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới tham dự và nó được
cấu trúc theo phong cách đơn giản nhằm thỏa mãn đòi hỏi về không gian để thể hiện sự tinh tế của cuộc triển lãm, do đó
CeBIT là địa điểm hoàn hảo để xây dựng hình ảnh tổng thể của doanh nghiệp và sản phẩm của họ.
 
 
Bằng những nỗ lực và tích lũy không ngừng trong những năm gần đây, LEAGOO đang trên đà phát triển với những bước
đi chắc chắn. Lần này, Công ty đến với triển lãm chủ yếu nhằm mở rộng, kết nối và hợp tác, và lắng nghe, thảo luận với
khách hàng và những nhà phân phối đến với Triển lãm, nhờ đó Công ty có thể tăng cường tính đại chúng và ảnh hưởng
trong ngành công nghiệp. Trong khi đó, công ty sẽ bằng nỗ lực cao nhất cải thiện hệ thống quả lý, thúc đẩy quá trình tạo
lập thương hiệu và năng động trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường và cung cấp cho mỗi thượng khách những sản
phẩm phù hợp và chất lượng.