Your location: Home > News > Sự kiện > “Sáng tạo làm chủ tương lai”– LEAGOO được mời tham dự diễn đàn “Chief Executive”

LEAGOO

“Sáng tạo làm chủ tương lai”– LEAGOO được mời tham dự diễn đàn “Chief Executive”

LEAGOO 2016-03-19

Hiện nay, đối mặt với nhu cầu thị trường và công nghệ đang ngày càng thay đổi nhanh chóng, làm thế nào để
nắm bắt được cơ hội phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh? Diễn đàn thương mại B2B - Global Sources
cùng với tạp chí của nó -"Chief Executive" tiếp tục đóng góp vào diễn đàn xuất khẩu “Sáng tạo làm chủ tương
lai”, đặc biệt có mời những nhân vật uy tín trong ngành công nghiệp, những khách hàng quốc tế, những nhà
quản lý doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh và dẫn dắt tương lai. Với tư cách là đại diện quản lý doanh
nghiệp nổi bật, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn OTEDA và LEAGOO, ông Johnson Zhuang đã
tham dự và có bài phát biểu.  

Tại diễn đàn, Johnson đã chia sẻ triết lý kinh doanh tuyệt vời của ông với những người tham dự: tập trung để
hoàn thành sự vượt trội trong mọi thứ. Chỉ vì ông truyền “sự tập trung” vào mỗi quá trình quản lý doanh nghiệp,
thương hiệu mới của điện thoại thông minh “LEAGOO” do ông thành lập đã dẫn đầu trên trường quốc tế và
phát triển nhanh chóng.

 

Johnson chỉ ra rằng sự phát triển của thương hiệu không thể thiếu sự tập trung vào những chi tiết. Chỉ trong
vòng 9 tháng, LEAGOO mới đã ghi nhận một sự tiến triển đáng ngạc nhiên từ con số 0 đến việc thành lập chi
nhánh độc lập, trở thành thương hiệu nước ngoài với khả năng cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành
công nghiệp, điều này đạt được là do sự tập trung của LEAGOO vào các chi tiết. LEAGOO đã đi được một
con đường đáng ghi nhận kể từ khi được thành lập; sự tập trung của LEAGOO vào các chi tiết đến mức “say
mê”; từ tiêu chí, thiết kế và phân khúc thị trường đến thiết kế đóng gói, quảng cáo DM, những nâng cấp nhỏ
nhất trong các sản phẩm, tất cả những điều này cùng với sự kiên trì trong việc theo đuổi các chi tiết.

 

Sự phát triển của một thương hiệu là kết quả từ nỗ lực của toàn đội và nó cũng không thể đạt được nếu không
có ngành công nghiệp nói chung là nền tảng và môi trường. Phân tích từ nhiều khía cạnh liên quan lợi thế của
sản phẩm điện tử “Made in China”, như lợi thế chuỗi công nghiệ, lợi thế nguồn ngoại vi, lợi thế công năng sản
xuất lớn, lợi thế cải tiến nhỏ… Johnson dựng lên những lợi thế hợp nhất và xương sống của thương hiệu Trung
Quốc trong thị trường cạnh tranh toàn cầu.

 

Ông cũng cho thấy những điểm không thuận lợi của “Made in China” cũng khá rõ ràng, như dễ bị rào cản bản
quyền sở hữu trí tuệ, thiếu sáng tạo đột phá, theo đuổi giá thành thấp một cách mù quáng, thiếu sự nhận biết
thương hiệu và khả năng hoạt động… điều này cần chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn để thúc đẩy những
lợi thể và tránh những điều không thuận, để mang những thương hiệu trong nước ra thế giới với tư duy gắn
bó cùng nhau để cùng phát triển.

 

Một người dũng cảm luôn luôn thử thách, hơn là những câu hỏi có các lựa chọn. Những thách thức phải đương
đầu trong bối cảnh ngành xuất khẩu sản phẩm điện tử thực tế hiện nay, như hạ giá đồng tiền, chính sách gia
tăng bảo hộ mậu dịch ở các quốc gia, cạnh tranh không lành mạnh làm lũng đoạn ngành công nghiệp, thiếu
khả năng đưa ra những cách tân nhỏ, thiếu phương tiện quản lý hiện đại, thiếu những tài năng chất lượng
cao… Johnson đầy tự tin khi đối mặt với những thách thức đó, và ông đã chia sẽ các biện pháp đối phó với
những khó khăn đó: tăng cường nghiên cứu thị trường, quản lý thời gian và thu thập thông tin về những rào
cản trên thị trường; cải thiện khả năng nghiên cứu và phát triển, không ngừng phát triển các sản phẩm mới;
thúc đẩy xây dựng những thương hiệu mới do mình sở hữu và tập trung quảng bá thương hiệu, giành chiến
thắng bằng chất lượng và dịch vụ chứ không chỉ là giảm giá; điều quan trọng đối với doanh nghiệp là phải
xây dựng bên trong và cải thiện khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp… những người tham dự đều
đồng tình với những giải pháp của Johnson  

 

2015, LEAGOO lại tiếp tục lên đường!