Your location: Home > News > Thông tin về Công ty > Hội chợ thiết bị điện tử di động HK

LEAGOO

Hội chợ thiết bị điện tử di động HK

LEAGOO 2016-03-19

LEAGOO sẽ tham gia vào hội chợ nguồn thiết bị điện tử di động toàn cầu tại AsiaWorld-Expo ở Hong Kong từ 18
- 21/10, 2014.

Hội chợ nguồn thiết bị di động toàn cầu là hội chợ thiết bị điện tử di động số 1 thế giới với những sản phẩm sáng
tạo nhất, thiết kế sản phẩm tốt nhất và xu hướng phát triển sản phẩm di động tối tân nhất. Đó là điểm đến mà bạn
không nên bỏ lỡ.

Trong suốt cuộc triển lãm, LEAGOO sẽ cho bạn thấy 04 sản phẩm có khả năng cạnh tranh gồm Lead 1, Lead 2,
Lead 3, Lead 4 tại khu vực trưng bày rộng 36m2; thêm vào đó, nhiều sản phẩm mới sẽ được giới thiệu tại khu
vực trưng bày (Khu: 10M02, sảnh 10). Hãy chờ đợi buổi giới thiệu! Chúng tôi trân trọng mời các bạn đến thăm
quan!