Your location: Home > News > Thông tin về Công ty > Chú ý

LEAGOO

Chú ý

LEAGOO 2016-03-19

Khi ảnh hưởng của LEAGOO gia tăng nhanh chóng trên thị trường quốc tế, những sản phẩm giả cũng phát triển.
Những sản phẩm đó bắt chước LEAGOO từ mô hình điện thoại đến đóng gói sản phẩm, những chiếc điện thoại
này với chất lượng kém đã phá vỡ thị trường một cách nghiêm trọng và cũng hủy hoại hình ảnh của LEAGOO
trong con mắt khách hàng. Hiện nay công ty chính thức tuyên bố kèm theo đây rằng: vui lòng xác nhận thương
hiệu LEAGOO khi mua điện thoại, tất cả các sản phẩm mới của LEAGOO khi ra mắt sẽ được công bố trên trang
web chính thức, đối với những công ty hoạt động bất hợp pháp mạo danh Công ty, công ty sẽ có quyền điều tra
về trách nhiệm pháp lý của nó.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          LEAGOO International Ltd.