Tôi nên làm gì khi điện thoại bị đứng Logo khi đang nâng cấp?

Điều này rất có thể do phần mềm điện thoại bị lỗi (Linux Kernel); bạn có thể làm một thiết lập lại bằng cách giữ nút Nguồn và nút giảm âm thanh trong khoảng 10 giây. Đảm bảo thiết bị của bạn đang chạy phần mềm mới nhất, nếu không phải thì hãy cập nhật lại