Tôi có thể làm gì khi điện thoại thường nóng lên khi sử dụng?

Bị nóng là điều thường gặp với điện thoại thông minh khi dùng chơi game, xem video hoặc sạc pin. Hãy tắt wifi, gps, bluetooth...khi bạn không sử dụng. Cố gắng không sử dụng điện thoại khi sạc pin trừ phi cần thiết.