Làm thế nào để hồi phục cài đặt gốc?

Có thể làm điều này bằng cách: Cài đặt- thiết lập và sao lưu-thiết lập cài đặt gốc. Hãy chú ý rằng bạn sẽ mất tất cả tin nhắn, số liên lạc, thư điện tử và các Apps ứng dụng đã tải về nếu bạn thiết lập lại thiết bị. Vui lòng sao lưu lại dữ liệu trước khi đặt lại