văn hóa leagoo

văn hóa leagoo không sợ
mục tiêu thương hiệu thành tựu những người phấn đấu cho ước mơ
giá trị cốt lõi đúng cách/mở/chuyên nghiệp/hiệu quả cao/kết quả
tinh thần công ty Đang lớn lên từng giờ mỗi ngày
gia tài sản phẩm sáng tạo vi mô/tính năng vượt trên giá cả/bền vững
  • hơn 8 triệu người dùng trên toàn thế giới
  • hơn 40 quốc gia thị trường
  • hơn 10 thị trường tiềm năng
  • hơn 200 cửa hàng thể nghiệm

lịch sử phát triển

bố cục tiêu thụ toàn cầu