LIÊN HỆ:


LEAGOO VIỀT NAM: #78 ĐƯỜNG SỐ 9 - KHU DÂN CƯ HIM LAM - BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH - TP.HCM
WEBSITE: WWW.LEAGOO.VN
SỐ ĐIỆN THOẠI: 08 3620 6161
FACEBOOK: www.facebook.com/LeagooVN